Skån miljøet med et regnvandsbed

Som haveejer kan du skåne miljøet og kloaksystemet med et regnvandsbed. Istedet for at udlede regnvandet direkte i kloakken, kan der laves bede der opsamler regnvandet og giver liv til grønt i stedet. Vi er eksperter i udnyttelse af regnvandet i såkaldte LAR løsninger (Lokal afledning af regnvand) – Vi laver regnvandsbede på både tørre og våde jorder.