Få tag med levende grønt.

Anlægshuset tilbyder udførsel af grønne tage af enhver art. Vi kan lave både ekstensive og intensive tage.

Ekstensive tage er med et tyndt lag jord og beplantningen er græsser og krydderurter.

Et intensive tag  er med tykkere jordlag og der kan plantes mange forskellige buske og træer.

Forhør nærmere hvilke muligheder der er for at få et grønt tag.